top of page
Pieņemšanas un apmaksas noteikumi

SIA LOMMETALLA  metāllūžņu iepirkuma cenas  informatīvais tālrunis +371 288 312 31

Melno un krāsaino metāllūžņu iepirkšana , металлолом

Lūžņu apmaksa juridiskam personām

         Pieņemot metāllūžņus no juridiskām personām, tiek noformēts rēķins-pavadzīme, saskaņā ar kuru tiek veikts pārskaitījums uz klienta bankas kontu. Slēdzot līgumu par ilgtermiņa sadarbību, mēs piedāvājam izdevīgākus  noteikumus un cenas. Un citas priekšrocības.

Lūžņu apmaksa fiziskam personām

    Metāllūžņu pieņemšana no privātpersonas ir iespējama tikai uzrādot personu apliecinošu dokumentu – pasi, vadītāja apliecību vai ID karti. Ierobežojumu attiecībā uz minimālo nododamo metāllūžņu apjomu nav.

Metāllūžņu cena tiek noteikta saskaņā ar iepirkuma cenām, kas ir spēkā brīdī, kad tiek nodoti metāllūžņi.   Administrācijai ir tiesības koriģēt cenu metāllūžņu nodošanas brīdī. Dokumentācija par metāllūžņu pieņemšanu tiek noformēta saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

Samaksa par nodotajiem metāllūžņiem tiek veikta ar pārskaitījumu uz norādīto bankas kontu (divu darbadienu laikā). 

Veicot izmaksas fiziskai personai ar bankas pārskaitījumu tiek ieturēts arī iedzīvotāju ienākuma nodoklis 10% apmērā no summas – plašāka informācija - ir pieejama šeit>>>.

Melno metāllūžņu pieņemšana

Melnie metāllūžņi - ekspluatācijai nederīgi izstrādājumi vai to sastāvdaļas, kuras satur melnos metālus un to sakausējumus, ka arī izstrādājumi no metāla ar nelabojamiem defektiem un melno metālu, to sakausējumu apstrādes atlikumi.

nemetāliskus priekšmetus (zeme, smiltis, gumija, betons, ķieģeļi, koks, keramika, stikls u.c.);

 •  Munīcijas sastāvdaļas;

 •  Slēgtas tvertnes bez caurumiem;

 •  Slēgtas tvertnes zem spiediena, agregātus ar eļļu un citām vielām;

 •  Lūžņus ar betona un cementa segumu;

 •  Tvertnes ar sastāvu, kurā ietilpst līme, eļļa, krāsa un citi.

Melnajiem metāllūžņiem jāatbilst attiecīgajām melno metāllūžņu prasībām un tehniskajiem noteikumiem pēc sastāva, tīrības līmeņa, gabarītiem un masas.

Melno un krāsaino metāllūžņu iepirkšana , металлолом
Krāsaino metāllūžņu pieņemšanas prasības
Melno un krāsaino metāllūžņu iepirkšana , металлолом

Krāsainie metāllūžņi nedrīkst saturēt:

 • Nemetāliskus priekšmetus (zeme, smiltis, gumija, betons, ķieģeļi, koks, keramika, stikls u.c.);   

 • Slēgtas tvertnes zem spiediena.

Nododamajiem metāllūžņiem jābūt piemērotiem drošai transportēšanai, pārstrādei un pārkausēšanai, tie nedrīkst saturēt jebkādas ugunsbīstamas, eksplozīvas vai radioaktīvas vielas. Metāllūžņiem, kuri tiek nodoti no ķīmijas rupnīcam, jābūt attīrītiem no ķīmiskām vielām. Aizvērtam tvertnēm jābūt atvērtām, sagrieztām un attīrītām no citām vielām.

Krāsaino metāllūžņu piesārņojuma procentu nosaka saņemējs, vizuāli, saņemšanas brīdī un vienojas ar piegādātāju.

Krāsaino metāllūžņu pieņemšanas prasības

Prasības katalizatora korpusam:

 1. keramika var būt vienā gabalā (vēlams) vai birstošas masas veidā (paturam tiesības veikt analīzi);

 2. metāla nesējam obligāti jābūt veselam (vienā gabālā) vai ievietotam tvertnē, jo atvērtā veidā tas zaudē līdz pat 50% vērtīgo nogulšņu;

 3. keramika nedrīks saturēt citus materiālus (azbestu, metāla sietu, metāla skaidas, kvarca smiltis, sodrējus, cementu u.tml.). Pretējā gadījumā keramiskā masa tiek pirkta tikai pēc analīžu veikšanas.

 4. keramikai jābūt dabiski mitrai (1-2%). Keramisko korpusu jāglabā sausā, labi vēdināmā vietā, pretējā gadījumā paturam tiesīas veikt keramikas analīzi.

Melno un krāsaino metāllūžņu iepirkšana , металлолом

SADARBĪBAS KONTAKTI

 • Facebook

SIA   LOMMETALLA

 Rēg. NR LV40203010041

+371 288 312 31

Starta iela 8, Rīga, LV-1084

Darba laiks:

Pirmdiena - Piektdiena no 8.00 līdz 17.00

PAR UZŅĒMUMU

SIA Lommetalla  - mēs piedāvājam visu pakalpojumu klāstu, kas saistīts ar lūžņu un krāsaino lūžņu savākšanu, iekraušanu, metāl konstrukciju demontāžu metāllūžņu šķirošanā un pārvadāšanā.

Metāllūžņus iegādājas par vienādām cenām, kas noteiktas, vienojoties ar partneriem Rīgas teritorijā un Rīgas reģionā.

bottom of page