top of page

* Cenas tiek noteiktas atkarībā no piegādātā metāllūžņu apjoma un kvalitātes.

* Nodoto metāllūžņu kopsummai jāsastāda ne mazāk kā EUR 10.00.

* Juridiskām personām par PVN samaksu valsts budžetā ir atbildīgs metāllūžņu saņēmējs saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 143.panta 1.daļu. 
* Fiziskām personām no 01.01.2012 no metāllūžņu pārdošanas ienākumiem tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis un pārskaitīts valsts budžetā 10% apmērā.

                                          **1 tonna = 1000 kg

* Cenas tiek noteiktas atkarībā no piegādātā metāllūžņu apjoma un kvalitātes.

* Nodoto metāllūžņu kopsummai jāsastāda ne mazāk kā EUR 10.00.

* Juridiskām personām par PVN samaksu valsts budžetā ir atbildīgs metāllūžņu saņēmējs saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 143.panta 1.daļu. 
* Fiziskām personām no 01.01.2012 no metāllūžņu pārdošanas ienākumiem tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis un pārskaitīts valsts budžetā 10% apmērā.

                                      **1 tonna = 1000 kg

 Rīga , Lubānas iela 78A                                          01.05.2023-slēgts

                                                                                 04.05.2023-07.05.2023-slēgts

Rīga  , Starta iela 8          Darbdienās: 8.00-17.00  

bottom of page